-
salgsbetingelser

 

-

Salgsbetingelser

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde skriftlige salgsbetingelser, men det er en god ide at gøre det; det minimerer risikoen for problemer og konflikter. Det er en service over for en virksomheds kunder at fremsende salgsbetingelser, så kunderne ved, under hvilke betingelser de handler, og kan sige fra, hvis de er uenige.

 

Købeloven er deklaratorisk, idet købeloven kan fraviges ved aftale, men man kan ikke ved salgsbetingelserne fraskrive sig sit ansvar, idet der er risiko for, at det vil blive tilsidesat under en eventuel retssag mod en kunde.

 

Det kan anbefales at afstemme salgsbetingelserne, så de er overensstemmende med dem der bruges inden for branchen. Salgsbetingelser kan sendes ud sammen med reklamemateriale, men en kunde skal kende dem senest i det øjeblik, en aftale indgås, og de skal være en del af aftalen. Det er ikke nok, at salgsbetingelserne står bag på en faktura. Faktureringen er jo en efterfølgende handling for at få penge for det arbejde, der er udført, eller den vare, der er leveret.

 

Salgsbetingelser skal derfor stå på overslag og tilbud. Her kan der f.eks. på forsiden være en henvisning til bagsiden eller “det vedhæftede”, hvor de kan læses. Det er sælger, der skal kunne bevise, at salgsbetingelserne var en del af aftalen. Derfor er det bedst at få en kundes bekræftelse på, at de er modtaget og accepteret.

 

Har du behov for nærmere rådgivning om salgsbetingelser eller udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, kan du kontakte en advokat med speciale i salgsbetingelser. 

 

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring i udarbejdelse og fortolkning af salgsbetingelser.

 

Læs mere: SelskabsAdvokaterne

 

 

 

 

-